En historie fra det hemmelige romprogrammet


«Dette kan være en science-fictionhistorie tematisert rundt vårt eget solsystem, eller så kan det være den fortapte historien om menneskelig aktivitet i det lokale verdensrommet. Begge perspektiver er nesten like fantastiske på hver sin måte.»

Denne historien starter med perspektivet til Corey (COREY GOODE), som i seksårsalderen ble brakt inn i MILAB-programmer og der identifisert som en intuitiv empat, altså så utrolig velfungerende «magefølelse» at han ble videreutviklet i den retningen. Han ble videreutviklet sammen med noen andre til et punkt hvor han i tenårene ble satt til å være med i et annet program som intuitiv empatstøtte for delegasjonen fra jorden i en superføderasjon. Superføderasjonen består av forskjellige mindre føderasjoner med utenomjordiske, som møtes for å diskutere det store eksperimentet.

40-60 ulike menneskelignende utenomjordiske møtes for å diskutere det store eksperimentet i denne superføderasjonen. Og det består av 22 genetiske programmer som dreier seg om å mikse deres eget genetiske materiale med vårt, og manipulering av vårt eksisterende genetiske materiale. Dette er genetiske programmer som foregår til dags dato og har foregått ihvertfall de siste 250 000 år. Og det er disse 22 genetiske programmene det store eksperimentet refererer til.

Delegasjonen fra jorden hadde lenge prøvd å få innpass på disse møtene, og klarte tilslutt å få lov til å være tilstede. De intuitive empatene som var der klarte ikke få med seg hva som ble diskutert mellom de forskjellige livsformene som var der, da mesteparten av informasjonen ble utvekslet på et monotont, forhistorisk og utenomjordisk språk som de ikke kunne forstå. Noe av det som foregikk skjedde også telepatisk.

Illustrasjon av en SmartGlassPad (Kilde)

Så ble de tildelt hver sin smartglasspad, en dings som minner veldig om et typisk moderne nettbrett. Disse smartglasspadene var tilkoblet en enorm utenomjorisk database, og de intuitive empatene fikk beskjed om å holde hodene sine opptatt med å utforske materialet tilgjengelig på denne databasen. Dette hjalp dem også med de intuitivempatiske ferdighetene deres som skulle oppdage fare eller bedrag fra de utenomjordiske.

Hovedsaklig skulle de fokusere på informasjon rundt de 22 genetiske programmene, men de hadde også tilgang til all mulig annen slags informasjon. En og annen gang kunne man risikere å komme over informasjon som var utilgjengelig for delegasjonen fra jorden å studere, men det aller meste kunne utforskes fritt.

Tilsvarende smartglasspader var også tilgjengelig på forskningsfarkosten Corey var stasjonert på, men da tilkoblet den respektive grupperingens database. Så denne teknologien er svært utbredt i det hemmelige romgropgrammet, på tvers av de forskjellige grupperingene.

Informasjonen om de 22 genetiske programmene ble presentert på en måte som kunne vitne om en slags konkurrering programmene imellom. I tillegg til å omfatte spleising av deres eget og vårt genetiske materiale og også manipulering av vårt eksisterende genetiske materiale er det også et åndelig aspekt i programmene. Og de utenomjordiske er selv dypt involvert, ikke bare gjennom eksperimentering på oss, men de er selv en del av det store eksperimentet. De forskjellige programmene har varigheter som strekker seg fra 250 000 år helt ned til 5000 år, men det var ikke før veldig nylig at en delegasjon fra jorden fikk tryglet seg til å få ta del i diskusjonen.

Illustrasjon av Månens Operative Kommandosenter (LOC – LUNAR OPERATIONS COMMAND) (Kilde)

Månens Operative Kommandosenter er et anlegg stasjonert på månens bakside og er en diplomatisk nøytral base alle de forskjellige grupperingene innenfor det hemmelige romprogrammet har tilgang til og benytter seg av. Det er noen få som er stasjonert der fast, men de aller fleste bruker det som en mellomstasjon for å reise lenger ut i solsystemet til andre baser, stasjoner, forskningsfartøyer og så videre.

Beryktet hemmelig undergrunnstrasportsystem. (Kilde)

Corey ble en natt fraktet til Carswell luftfartsbase, og i et hemmelig område under basen var det en heis som fraktet han dypt under jordoverflaten. Det går mye rykter om det hemmelige undergrunns-transportsystemet som går på kryss og tvers av de Amerikanske forente stater, og det var dette systemet kombinert med stjerneportalteknologi (STARGATE/PORTAL TECHNOLOGY)som gjorde at Corey endte opp på Månens Operative Kommandosenter. Etter å ha fylt ut nødvendig papirarbeid, som han egentlig var for ung til å skrive under på, ble han forklart at han skulle delta i et program med 20 års forpliktelse, kalt tjue-og-tilbake. Han ble deretter satt i et rokkelignende romskip som fraktet han lenger ut i solsystemet. Etter en reisetid på 30-40 minutter ankom han forskningsfartøyet han skulle være stasjonert på først.

Illustrasjon av rokkelignende romskip (Kilde)

Etter en tjenestetid på 6 år på forskningsfartøyet var det behov for ferdighetene hans som intuitiv empat i andre programmer hvor han tilbrakte resten av tjenestetiden på 20 år.

Et eksempel på et av disse programmene er Inntrengerforhøring og Avskjæringsprogrammet(INTRUDER INTERROGATION INTERCEPT PROGRAM). Inntrenger definert som noen som kommer inn i solsystemet eller inn i jordens atmosfære uinvitert eller uten tillatelse. Og det er her en intuitiv empat kan ha en rolle for å avdekke bedrageri under en slik avhøring. Noen ganger var han der for å kommunisere og andre ganger for å lese følelser og for å avdekke om vesenene som ble kommunisert med var sannferdige, som en menneskelig løgndetektor. En liten stund etter tjenestetiden på 20 år avsluttet han karrieren i det hemmelige romprogrammet.

Illustrasjon av et Solvokterfartøy, USSS HILLENKOETTER (Kilde)

Det hevdes at det hemmelige romprogrammet består av fem forskjellige hovedgrupperinger.

Solvokter (SOLAR WARDEN) ble startet ca 1970-80 i tandem med Strategic Defense Initiative.

Interplanetært bedriftskonglomerat (ICC – INTERPLANETARY CORPORATE CONGLOMERATE) er et slags bedriftsuperstyre som driver mye av infrastrukturen i det hemmelige romprogrammet.

Skyggeflåten (DARK FLEET) er en veldig hemmelighetsfull flåte som opererer mest i utkanten av solsytemet.

Millitære skyggeoperasjoner (MILLITARY BLACK OPS) er et samlebegrep for millitære hemmelige romfartsprogrammer og operasjoner.

Globalgalaktisk Folkeforbund (GLOBAL GALACTIC LEAGUE OF NATIONS) er en slags sukkerbit som ble gitt til resten av nasjonene på planeten for å fortsette å hemmelighetsholde hva som egentlig foregår rett utenfor atmosfæren vår og i solsystemet. Og fikk da et eget hemmelig romprogram med et narrativ om ulike trusler og og invasjoner som kan oppstå. De opererer mest i utkanten av solsystemet.

Som en slags motvekt til noen av disse grupperingene er det også det man kaller for Jord-alliansen (THE EARTH ALLIANCE) og Rom-alliansen (THE SPACE ALLIANCE). Jordalliansen jobber blandt annet med å få frem et nytt finansielt system på jorden samt å felle «kabalen». Romalliansen består i stor grad av Solvokter og avhoppere fra de andre romprogrammene. De forlot de andre programmene med skip, teknologi og informasjon før de sluttet seg til alliansen i det hemmelige romprogrammet.

Illustrasjon av en blå Ornitaner, Ra-Tir-Eer (Kilde)

Lenge etter endt karriere i det hemmelige romprogrammet, blir Corey kontaktet av en gruppe utenomjordiske vesener fra en høyere virkelighetsdensitet, kalt blå Ornitanere, som er 2,5 meter høye fulgeaktige menneskelignende vesener. De har fortalt at de, sammen de de andre vesenene i sfærealliansen, kommer fra sjette til niende virkelighetsdensitet.

Virkeligheten vår består av materie og energi kondensert til forskjellige relativt lave frekvenser for å oppnå det vi kaller for 3-dimensjonal eksistens. Et høyere eksistensielt plan refererer til en virkelighet bestående av frekvenser annerledes enn de som utgjør 3-dimensjonalt plan.

De kommer fra en annen dimensjon, rett og slett. Og de er her i forbindelse med at solsystemet vårt er i ferd med å passere gjennom et meget energisk område av galaksen som kommer til å endre densiteten til solsystemet vårt og nabostjernene våre. Dette er noe som har blitt studert internt i de hemmelige romprogrammene men som også har blitt fortalt av de blå Ornitanerne. Det som skal skje er at vi skal gjennom en transformativ opplevelse, som kommer til å endre oss først og fremst bevissthetsmessig.

Illustrasjon av et sfærevesen (Kilde)

Sammen med blå Ornitanere har vi også sfærevesener, som hjelper til med å diffundere de enorme tsunamiene med energi som skyller inn over solsystemet vårt. Energibølgene blir diffundert til et punkt hvor vi ikke opplever for mye på en gang, og så vi skal få litt mer tid til å forberede oss på skiftet som kommer. Hvis ikke denne energien hadde blitt diffundert hadde mange blitt gale og det ville blitt fullstendig kaos. Sfærevesenene er av de 5 vesenene i sfærealliansen på den høyere enden av det dimensjonelle spekteret.

Corey ble utvalgt til å være en av delegatene som skulle kommunisere mellom sfærevesenalliansen og romallianserådet i tillegg til å være en representant og talerør for sfærevesenene foran rådet i superføderasjonen, hvor han i tenårene hadde hatt tilstedeværelse som intuitiv empat. Han prøvde først å snakke seg ut av delegatjobben, da han overhodet ikke er noe offentlig talsperson og med veik stemme attpåtil. Etter en lang tirade unnskyldninger ble han introdusert til sfærevesenene og en blå Ornitaner ved navn Ra-Tir-Eer. Og mens han fortsetter å levere fra seg unnskyldninger for å slippe delegatposisjonen går Ra-Tir-Eer helt opp til han og legger hånden sin på underarmen til Corey.

Han får så en telepatisk beskjed fra Ra-Tir-Eer om å gi slipp på all negativ tankegang, og fokusere på budskapet. Budskapet er det viktigste her.

Budskapet til menneskeheten er:

Vi må bli mer kjærlige

Vi må bli flinkere til å tilgi andre og også oss selv,
som igjen stopper det karmiske hjulet

Vi må fokusere på å bli mer orientert rundt å tjene andre på daglig basis

Vi må også jobbe med å øke bevissthetsnivået vårt og vibrasjonen vår

Kilde: Cosmic Disclosure på GaiaTV

Dette er ikke noe fremmed budskap, og er tilstede i alle kulturer over hele planeten. Det spiller ingen rolle om man tilhører den ene religionen eller den andre eller ikke tilhører noen religion i det hele tatt. Og noe Corey har fått banket inn fra Ra-Tir-Eer er at dette ikke er noen ny kult eller religion, og at han må passe på at det ikke blir oppfattet på den måten. De har forsøkt dette med menneskeheten 3 ganger tidligere og hver gang så ble budskapet forvridd og menneskene gjorde det til kulter og religiøse kontrollsystemer.

Her slutter vi historien for denne gang. Takk for oppmerksomheten.


2 kommentarer om “En historie fra det hemmelige romprogrammet

Kommentarer er stengt.