#CRYPTO

#2019 link

Crypto er utrolig befriende når man bruker det som en platform for å utveksle verdi /

Crypto is incredibly liberating when used as a platform for exchange of value

anon

Å bruke crypto som platform kan minne veldig om å bruke Vipps, forskjellen er at det er praktisk talt umulig å overvåke eller stoppe utveksling av verdi oss mennesker imellom. /

Using crypto as a platform is similar to using [insert government approved wannabe crypto solution for humans to «easily» exchange value without leaving the banking system], the difference beeing that the transaction is more or less impossible to track or stop.


Det finnes MANGE slag crypto, velg en du liker /
There are ALOT of cryptos, just pick one you like
link
Brukes til å sende/motta crypto.
link norwegian
link english
La oss bruke Exodus som eksempel /
Let us use Exodus as example

Etter Exodus er installert og satt opp på en PC hjemme;

GRATULERER, du er nå blitt din egen bank. Det finnes ikke en myndighet på planeten som kan vite hvor mye du har i «hvelvet» ditt på PCen med mindre du forteller dem det. /

After Exodus is installed and set up on a PC at home;

CONGRATULATIONS, you are now your own bank. There isnt a government on the planet able to track how much you have in your «vault».

link
«there does not exist a third party able to track transactions»
link

Trykk her for å teste hvor enkelt det er å overføre verdi med crypto.
Press here to test how easy it is to transfer value with crypto.