Interplanetary climate change on Venus

/ Interplanetære klimaendringer på Venus

2500% økning i atmosfærisk glød sammenlignet med tidligere målinger.

link
link
link
link
link
målt i 1978
målt i 1997
link
link
link
l

Interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringer på Jorda /
Interplanetary (and human made) climate change on Earth

Interplanetære klimaendringer på Merkur /
Interplanetary climate change on Mercury

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun