Interplanetary (and human made) climate change on Earth

/ Interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringer på Jorda

Jakten på de interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringene, i Norge

Hvis ikke du får med deg at noe skjer med Jordas klima er du for mye innendørs /

If you dont notice something happening with Earth’s climate you’re spending too much time indoors

link
link
link
link
link
Nordpolen / North Pole
Sydpolen / South Pole
link
link
link
link
link
link
link


Possible health risks include cancer, damage to central nervous system, cataracts, risk of acute radiation sickness and hereditary effects.

Health risks of cosmic rays
link
link

Interplanetære klimaendringer på Mars /
Interplanetary climate change on Mars

Interplanetære klimaendringer på Venus
Interplanetary climate change on Venus

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun