Interplanetary climate change on Jupiter

/ Interplanetære klimaendringer på Jupiter

Jupiters Plasma Torus, ikke synlig før 1974 /
Jupiter’s Plasma Torus, not visible prior to 1974
link
200% økning i densitet av Io sin Plasma Torus 1979-1995. «Sterkere enn antatt»- Dr. Joachim Saur. Kap 22 /
200% increase in density of Io’s Plasma Torus 1979-1995. «Stronger than expected»- Dr. Joachim Saur. Ch 22
link
link
link
link
link
link
Bilde fra 70tallet
Picture from the 70s
Moderne bilde av «den store røde flekken» /
Modern picture of «the great red spot»

Interplanetære klimaendringer på Saturn KOMMER SNART/
Interplanetary climate change on Saturn COMING SOON

Interplanetære klimaendringer på Mars /
Interplanetary climate change on Mars

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun