Natural law, basic principles

/ Naturlig lov, grunnleggende prinsipper

Dette er prinsippene virkeligheten vår er bundet av. Uansett hva vi måtte mene om saken vil vi være underlagt disse lovene. Også referert til som kosmisk lov eller karmisk lov. Kjært barn har mange navn.