Interplanetary climate change on Jupiter

/ Interplanetære klimaendringer på Jupiter

Jupiters Plasma Torus, ikke synlig før 1974 /
Jupiter’s Plasma Torus, not visible prior to 1974
link
200% økning i densitet av Io sin Plasma Torus 1979-1995. «Sterkere enn antatt»- Dr. Joachim Saur. Kap 22 /
200% increase in density of Io’s Plasma Torus 1979-1995. «Stronger than expected»- Dr. Joachim Saur. Ch 22
link
link
link
link
link
link
Bilde fra 70tallet
Picture from the 70s
Moderne bilde av «den store røde flekken» /
Modern picture of «the great red spot»

Interplanetære klimaendringer på Saturn KOMMER SNART/
Interplanetary climate change on Saturn COMING SOON

Interplanetære klimaendringer på Mars /
Interplanetary climate change on Mars

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun

Interplanetary climate change on Mars

/ Interplanetære klimaendringer på Mars

link
link
link
link
link
link
link
link
link

Interplanetære klimaendringer på Jupiter /
Interplanetary climate change on Jupiter

Interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringer på Jorda / Interplanetary (and human made) climate change on Earth

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun

Interplanetary (and human made) climate change on Earth

/ Interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringer på Jorda

Jakten på de interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringene, i Norge

Hvis ikke du får med deg at noe skjer med Jordas klima er du for mye innendørs /

If you dont notice something happening with Earth’s climate you’re spending too much time indoors

link
link
link
link
link
Nordpolen / North Pole
Sydpolen / South Pole
link
link
link
link
link
link
link


Possible health risks include cancer, damage to central nervous system, cataracts, risk of acute radiation sickness and hereditary effects.

Health risks of cosmic rays
link
link

Interplanetære klimaendringer på Mars /
Interplanetary climate change on Mars

Interplanetære klimaendringer på Venus
Interplanetary climate change on Venus

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun

Interplanetary climate change on Venus

/ Interplanetære klimaendringer på Venus

2500% økning i atmosfærisk glød sammenlignet med tidligere målinger.

link
link
link
link
link
målt i 1978
målt i 1997
link
link
link
l

Interplanetære (og menneskeskapte) klimaendringer på Jorda /
Interplanetary (and human made) climate change on Earth

Interplanetære klimaendringer på Merkur /
Interplanetary climate change on Mercury

Fra starten / From the start:
Interplanetære klimaendringer på Sola /
Interplanetary climate change on the Sun

Interplanetary climate change on the Sun

/ Interplanetære klimaendringer på Sola

Noe påvirker Sola /

Something is affecting the Sun

Local Fluff

link

Sola / The Sun

Noe påvirker heliosfæren (solas magnetfelt)

link

Alle de kraftigste solutbrudd som er blitt registrert etter vi begynte å overvåke har skjedd etter 1989.

link
link
link

Solas magnetfelt har blitt 230% sterkere(STERKERE, IKKE STØRRE) siden 1901.


Dr Mike Lockwood
Rutherford-Appleton Ntl Labs, England

Høyeste solflekkaktivitet på 1000 år.

Dr. Ilya Usoskin et al., Univ. of Oulu, Finland /
Max Planck Institute, Germany

Høyeste solflekkaktivitet på 8000 år.

Dr. Sami Solanki et al., Max Planck Institute, Germany

Sist periode med så høy aktivitet var rundt 12 000 år siden.

link

Heliosfæren(solas magnetfelt) krymper(STØRRELSE, IKKE STYRKE)

link

Hva skjer med trykket i en ballong hvis man klemmer på den? (det øker)

link
link

«Maybe it’s the calm before the storm»

Interplanetære klimaendringer på Merkur /
Interplanetary climate change on Mercury