Support / About

Høyere Virkelighet driftes av frivillige bidrag.

Tusen hjertelig takk for støtten! Noe i retur?

-chilisheep /

Høyere Virkelighet is run by voluntary contributions.

Thank you so much for the support! Something in return?

-chilisheep

PayPal Logo

PAYPAL QR

Crypto?


1PMTWRAwFBdcBf3jB3bGmraXAzSj2qmjjF